Regulation

NYSE Euronext exploiteert Euronext Effectenmarkten in Amsterdam, Brussel, Lissabon, Londen en Parijs via zijn vijf Euronext Marktondernemingen (marktexploitanten).
Deze Euronext Effectenmarkten zijn Gereguleerde Markten, zoals deze is gedefinieerd binnen MiFID en zijn onderworpen aan een set van algemene regels die gedeeld worden door alle Euronext Effectenmarkten, de zogenaamde geharmoniseerde regels (Rulebook – Boek I, welke tevens van toepassing zijn op de Euronext Derivatenmarkten) en door een set van lokale regels die van toepassing zijn op de relevante markt, de zogenaamde niet-geharmoniseerde regels (Rulebook - Boek II).